Първо занятие на курса „Основи на Java и Eclipse“

Първата сбирка на курса ще се проведе на 6.02.2008 от 14:00 часа в 37 кабинет.

Публикувано в Java. Постоянна връзка.