Увод в програмирането 8 клас

Лекции

Увод – универсален компютър, файлови системи, операционна система

Домашни работи: