Увод в програмирането 8 клас

Лекции:

Системно програмиране

Операции

Алгоритми

Увод в C

Функции

Напреднали

 


 

8А:

Drive папка: линк

8Б:

8В:

8Г:

 

Низове -урок и задачи

Оценки -контролно масиви

Теория от листовете:

цикли

типове–данни 

 

Типове в  C-типове–данни

Домашна работа:

Зад1. Да се напише с псевдокод алгоритъм по блок схемата ( Алгоритъм на Евклид с делене)

Screenshot_20191112-144412

Зад 2. Подреждане на 3 числа във възходящ ред.

Имаме 3 естествени числа a, b, c. Да се състави разклонен алгоритъм, чрез който се въвеждат 3 естествени числа и стойностите им се извеждат, подредени във възходящ ред. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм. Да се представи решението с псевдокод.

 

 Домашни работи:

.