Резултати от поправителна сесия Технология на програмирането 2018

Резултатите са готови, както по теория така и по практика.

Очаквам подписи на родителите върху заданията. Документите трябва да са предадени в 24 кабинет при Лили Тодорова. Целта е да съм сигурен, че до родителите е достигнала информация как се е сформирала задачата за поправителния изпит по практика, а именно:

Име на родител:

 

Подпис на родител/настойник:

(целта на името и подписа на родителя е да съм сигурен, че родителите са запознати с това как са изградени задачитe поставени на изпита. Начинът, по който са поставени задачите е описан по-долу и начинът на провеждане също)

 

Изпитните задачи се състоят от три елемента

 

  1. Взима се задача дадена на миналата поправка през юлската сесия. Тя самата е изградена на база на задачи давани минимум 8 пъти в периода от март до юни 2018. Буквално са копирани задачите от миналия път. Предположението е, че ако те са решени успешно за последните 40 дни ще бъдат решени успешно и сега.
  2. Към нея се добавят допълнителни условия от домашни давани в периода от септември 2017 до юни 2018. Взима се домашно и се добавя към задачата за изпита. Задачите от домашните са решени през учебната година, има техни решения в хранилището на предмета. Ако човек се е запознал с решенията на задачите от домашното за последните месеци може директно да ги използва.
  3. Правят се допълнения на база предоставения конспект. Една или две точки върху equals и hashCode.
  4. Учениците не могат да ползват интернет по време на работа. Възможно е задачата им да бъде решена от друг ученик и да им бъде изпратена и това няма как да бъде контролирано.
  5. Възможно е обаче да ползват материали, които да донесат на изпита. Това е възможно да бъдат решения на задачите от домашните работи, задачите от поставените контролни и задачите от поправителните сесии, цялото хранилище от задачи от годината. Възможно е да вземат допълнителни библиотеки, документации и всички необходимо.
  6. В тази връзка задачите ако човек не е подготвен са обективно трудни, но ако са решени всички домашно от година, ако са решение предишните задачи от поправката и ако ученикът се е сетил да вземе тези материали за поправката, задачите се превръщат в обективно постижими.
  7. На края на изпита трябва да се създаде архив съдържащ работата на ученика и всичко върху което е работено и този архив да се предаде.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.