Програмно осигуряване 2008/2009

(2008/2009) Мартин Вачовски, Петър Чакъров

Лекциите са правени по книгите:

 • Kernighan & Ritchie – The C Programming Language
 • Robert Sedgewick – Algorithms in C (Data Structures)

Съдържание:

 1. 20.09.2008 г: Въведение в курса
 2. 20.09.2008 г: Въведение в C (версия за принтиране). Задачи за упражнение
 3. 20.09.2008 г: Типове, оператори и изрази (версия за принтиране)
 4. cc03 (21 Октомври 2007 г., 12:01:34), cc03 – print (21 Октомври 2007 г., 12:02:03)
 5. cc04 (03 Февруари 2008 г., 17:25:29), cc04 – print (03 Февруари 2008 г., 17:25:55)
 6. cc05 (14 Януари 2008 г., 11:49:04), cc05 – print ( 14 Януари 2008 г., 11:48:50)
 7. cc06 (14 Януари 2008 г., 12:15:12), cc06 – print (14 Януари 2008 г., 12:15:01)
 8. cc07 (14 Януари 2008 г., 12:01:07), cc07 – print (14 Януари 2008 г., 12:01:16)
 9. cc08 (28 Март 2007 г., 12:52:02), cc08 – print (28 Март 2007 г., 12:52:24)
 10. ccList (20 Март 2008 г., 21:59:19), ccList – print (20 Март 2008 г., 21:59:42)
 11. ccStack (13 Май 2007 г., 11:12:39)
 12. ccQueue (13 Май 2007 г., 11:11:22)

Повече материали в страницата за 2007-2008 година: тук