Софтуер

Тази страница дава обща представа за софтуерните специалости изучавани след 10-ти клас в ТУЕС.

1. Входно ниво