Участвайте в Code4Bulgaria

Супер готини завършили ТУЕС-ари организират hackaton.

Регистрациите са тук и там е описано всичко:
https://docs.google.com/forms/d/1eFUUfE3sP4-CvL7TtUNCitsO07U5uTT_Oa6hInG2mOo/viewform

11-ти, клас. Това е другото участие, което може да ви дръпне много.

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Финални резултати по СУБД Практика за 2014-2015 година

Изпитът се проведе на 17 Април.

Предадените работи бяха 39.
От двата изпита се взима по-високата оценка.

Финално за годината резултатите са:

Отличен 6 20
Много добър 5 8
Добър 4 9
Среден 3 10
Слаб 2 9

Пълна информация както и коментари за оценяването на повечето работи можете да намерите в Дневника по СУБД

Всички предадени работи и техните задачи са ПУБЛИЧНО достъпни на https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/exam2015/exam20150417

Препоръчвам на предалите също да проверят работите си и тяхното оценяване. Ако имат въпроси към оценяването да ни ги споделят, като коментари на статията, като писма на пощите ни или като ни се обадят по телефона

Поправките ще се проведат след 11-ти май като за точната дата и график следете пред 24 кабинет, както и тук на сайта

Има 9 слаби работи, които трябва да се явят на поправка.

Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

TUES Garbage Wars with VMWare

Състезанието бе представено преди седмица като краен срок за завършване на програмите е 7-ми май 2015 (четвъртък), когато ще засечем и постигнатите резултатите.

Дискусията и ако има въпроси и коментари ги водим тук на тази статия. Ако предложите и fb група не е проблем да е там – само дайте линк към нея.

Виртуалната машина можете да свалите:

https://drive.google.com/file/d/0B3np0Se6U29KUVNhUlk5cHVhLTg/view?usp=sharing

Презентацията е налична на:

TUES Garbage Wars 2015_April

Публикувано в Технология на програмирането | 1 коментар

Резултати от първи изпит по СУБД Практика за 2014-2015 година

Изпитът се проведе на 03 Април.

Явили се 52 от 58
Предали работи 35
Отличен 6 8
Много добър 5 4
Добър 4 2
Среден 3 6
Слаб 2 15

Пълна информация както и коментари за оценяването на повечето работи можете да намерите в Дневника по СУБД

Всички предадени работи и техните задачи са ПУБЛИЧНО достъпни на https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/exam2015/exam20150403

Препоръчвам на предалите също да проверят работите си и тяхното оценяване. Ако имат въпроси към оценяването да ни ги споделят.

Вторият последен изпит предстои на 17-ти Април, където използването на Интернет ще е забранено, за да не могат отличниците от първия изпит от вкъщи да решат задачите на явяващите се и да ги предадът вместо тях.

Има 8 отлични работи, от които можете да проверите как изглежда отлична работа.

Не явилите се на първия изпит са:

Цветелин Истаков

Мартин Димчев

Васил Момчилов

Георги Димитров

Ивайло Христов

Венелин Йончев
Публикувано в СУБД | Етикети: | Коментарите са изключени

Предадени работи по СУБД 2015 – първи изпит на 03 Април

Не се явиха и работа НЕ предадоха следните ученици

А_Венелин.txt

А_Георги.txt

А_Ивайло.txt

Б_Мартин.txt

Б_Цветелин.txt

Б_Васил.txt

Оснаталите работи разделени по групи са налични на:

https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/exam2015/exam20150403

Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

Обратна връзка към ученици от 11-ти клас за випуск 2014-2015

По време на родителската среща родители на 11 А клас поискаха обратна връзка за всеки ученик индивидуално. Така, поставен въпросът тогава нямаше да имаме възможност да отговоря на всеки родител по отделно затова ви представям долната форма.

Ако искате да получите обратна връзка за ученика просто я попълнете и аз в обозрим срок ще върна информация.

Има няколко права за обратната връзка, които трябва да се следват:

 1. Обратна връзка се дава само ако е поискана;
 2. Обратната връзка, особено ако е поискана, не трябва да води до конфронтаци, а до подобрения там където са необходими;
 3. „Награда пред строя, мъмрене насаме“ – с две думи не искам всичките обратни връзки да ги правя публични защото може да се интерпретират по грешния начин.

Ето я и формата:

Loading…

Публикувано в Технология на програмирането | 2 Коментара

Основи на JPA

Нужни библиотеки

JPA API

Eclipse Link

Apache Derby

Създаване на модел

 1. В Eclipse създайте нов Java проект – jpa_example
 2. Създайте нов пакет с име org.elsys_bg.jpa.example
 3. В новосъздадения пакет добавете нов клас Student
 4. В новосъздадения клас добавете полета за за име, клас, номер в клас и адрес
 5. Добавете getter и setter за всяко поле и се уверете, че има конструктор без аргументи

Добавяне на JPA функционалност

 1. Създайте нова директория под проекта с име lib
 2. В носъздадената директория изкопирайте derby.jar, eclipselink.jar, javax.persistence_*.jar
 3. Добавете lib директорията към Build Path на проекта
 4. Анотирайте класа Student с @Entity
 5. Добавете ново поле private Long id
 6. Анотирайте полето с @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
package org.elsys_bg.jpa.example;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Student {

 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private Long id;

 private String name;

 private int number;

 private String adddress;

 private String klass;

 public String getName() {
 return name;
 }

 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }

 public int getNumber() {
 return number;
 }

 public void setNumber(int number) {
 this.number = number;
 }

 public String getAdddress() {
 return adddress;
 }

 public void setAdddress(String adddress) {
 this.adddress = adddress;
 }

 public String getKlass() {
 return klass;
 }

 public void setKlass(String klass) {
 this.klass = klass;
 }

}

Конфигуриране на EclipseLink

 1. Създайте нова директория под jpa_example/src с име META-INF
 2. В новосъздадената директория създайте нов файл с име persistence.xml със следното съдържание
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<persistence xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
 http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"
 version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence">
 <persistence-unit name="students" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
 <class>org.elsys_bg.jpa.example.Student</class>
 <properties>
 <property name="javax.persistence.jdbc.driver"
  value="org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver" />
 <property name="javax.persistence.jdbc.url"
 value="jdbc:derby:studentsDb;create=true" />
 <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="test" />
 <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="test" />
 <property name="eclipselink.ddl-generation" value="create-tables" />
 <property name="eclipselink.ddl-generation.output-mode"
 value="database" />
 </properties>

 </persistence-unit>
</persistence>

Пускане на приложението

 1. Добавете нов клас Application с main метод
package org.elsys_bg.jpa.example;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

public class Application {

 public static void main(String[] args) {
 EntityManagerFactory factory = Persistence
 .createEntityManagerFactory("students");
 EntityManager em = factory.createEntityManager();
 em.getTransaction().begin();
 Student student = new Student();
 student.setAdddress("Sofia");
 student.setKlass("12a");
 student.setName("Student1");
 student.setNumber(1);
 em.persist(student);
 em.getTransaction().commit();

 em.close();
 }
}

Използвани анотации

@Entity

@Id

@GeneratedValue

@OneToOne

@OneToMany

@ManyToOne

@ManyToMany

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени

Schedulued exam for Databases for 2014-2015

There are two exam dates:

03 April 2015 – first exam date

04-16 April 2015 - discussions on the results of the first exam

17 April 2015 – second exam date

The higher exam result is taken.

Exam tasks are available at:

https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/generate_exams

Evaluation is available at:

http://lubo.elsys-bg.org/databases/ – the page for the specific year

*May the force be with you
Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

First exam for SUBD Practice for 2015

Yes you have an exam on 06 of March 2015.

This are the tasks – available online about 9 hours before it

generate_exams

The names of the files are encoded with UTF-8 – (А_1_Александър.txt: UTF-8 Unicode text)

And this wont be a very real exam, but just as a test for you to see how much of the tasks you could solve.

Each student has 30 minutes, sharp.

Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

Основи на Jersey

0. Нужен софтуер

 1. Java - използваната JDK версия е 1.8
 2. Eclipse – използвания Eclipse пакет е Eclipse Luna for Java EE Developers
 3. Tomcat версия 8

1. Конфигуриране на Eclipse

 1. Стартирайте Eclipse
 2. От Window -> Preferences изберете Server -> Runtime Environments
 3. Натиснете бутона Add и от отворилия се прозорец изберете Apache Tomcat v8.0
 4. От следващия прозорец изберете директорията, в която се намира Apache Tomcat v8

2. Създаване на модел

 1. В Eclipse създайте нов Dynamic Web Project с име Abonatnik
 2. В новосъздадения проект създайте нов пакет с име org.elsys_bg.abonatnik.model
 3. В новосъздадения пакет направете нов клас с име Student
 4. В класа Student добавете едно поле name от тип String
 5. Добавете getter и setter за полето name
package org.elsys_bg.abonatnik.model;

public class Student {

 private String name;

 public String getName() {
 return name;
 }

 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }
}

Допълнителна информация

Java Beans

3. Създаване на REST ресурс

 1. В проекта Abonatnik създайте нов пакет с име org.elsys_bg.abonatnik.rest
 2. В новосъздадения пакет направете нов клас с име StudentResource
 3. Добавете метод, който връща Student
 4. Анотирайте метода с @GET
 5. Добавете JAX-RS като допълнителнa библиотекa към проекта
  1. в директорията WebContent направете нова поддиректория WEB-INF
  2. В WEB-INF направете нова поддиректория lib
  3. в lib директорията добавете javax.ws.rs-api-2.0.1.jar
  4. Натиснете с десния бутон на мишката върху проекта и от появилото се меню изберете Properties
  5. От отворилия се прозорец изберете Java Build Path и от таба Libraries натиснете Add JARs…
  6. От отворилия се прозорец изберете javax.ws.rs-api-2.0.1.jar от lib директорията
  7. Натиснете OK
 6. В StudentResource добавете import javax.ws.rs.GET;
package org.elsys_bg.abonatnik.rest;

import javax.ws.rs.GET;

import org.elsys_bg.abonatnik.model.Student;

public class StudentsResource {

 @GET
 public Student getStudent() {
 Student student = new Student();
 student.setName("Student1");

 return student;
 }
}

Допълнителна информация

Jersey

4. Добавяне на XML и JSON презентация на модела

 1. Добавете JSON support като допълнителни библиотеки към проекта

Допълнителна информация

XML и JSON в Jersey

5. Пускане на приложението

Публикувано в Интернет програмиране | Коментарите са изключени