Курс „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ за 8 и 9 клас

Заявлението за записване в свободно избираемият предмет „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ е тук

Заявленията се събират от отговорниците на класовете и трябва да бъдат предадени в каб. 24 до 4.10.2017 (сряда).

Учебните занятия започват в седмицата от 9.10.2017 съгласно учебната програма.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Курс „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ за 8 и 9 клас

Задачи поправителна сесия Септември 2017 при Кирил Митов

Задачите са следните и трябва да се решат всичките:

Да се създаде ново хранилище за поправката в гитхъб, носещо името на ученика, класа, номера в клас

Всички задачи да се качът в хранилището.

Проектна задача

 1. Да се реализира проект с технология по избор, който да позволява следните функционалност.
 2. Да се качи на heroku. Приложението е разделено на три етапа на разработка. Да може да отговаря на следните заявки:
 3. Could create articles with post and get the article with getVideosPOST /videos

  Request Body:

  {

  name: „title“

  }
  Response:

  {

  name: „the name of the video“,

  id: „the id of the video“,

  created_at: „time it is created“,

  update_at: „last time it was changed“

  }
  GET /videos/:id

  response:

  {

  name: „the name of the video“

  id: „the id of the article“,

  created_at: „time it is created“,

  update_at: „last time it was changed“

  }
  GET /videos

  Reponse:

  {

  # array of all the videos sorted by „title“

  }

  Level 2

  Can create comments for these videos
  Comments
  POST /comments

  Request Body:

  {

  video_id: „the id of the video for which this comment is“,

  content: „the content of the comment“

  }
  Response

  {

  id: „comment id“,

  video_id: „identifier“,

  content: „content“

  }
  GET /comments/:id

  Response:

  {

  id: „comment id“

  video_id: „identifier“,

  content: „content“

  }
  GET /comments

  response:

  {

  [comments,] # array of all the comments sorted by content

  }
  GET /videos/:id/comments

  response:

  {

  [comments,] # array of all the comments for this videos sorted by content

  }

  Level 3

  Can vote for videos
  POST /votes

  Request Body:

  {

  article_id: „identifier“,

  value: „vote_value“

  }
  Response:

  {

  video_id: „identifier“,

  value: „vote_value“

  id: „the id of the vote“

  }
  GET /votes

  {

  [votes,] # array of all the votes sorted by created_at

  }
  GET /videos/:id?order=normdist

  Reponse:

  {

  id: „id“,

  name: „name“

  comments_score: „the score for comments“

  votes_score: „the score for votes“

  }
  GET /videos?order=normdist

  Response:

  {

  # videos sorted in normal distribution based on number of comments and vote scoring. Norm dist score of comments plus normdist of score

  }

 4. Да се направи описание на проекта в Markdown формат във файла plan.md
 5. Да се направи wiki страничка, публично достъпна. Да се направи описание от по 1000 символа на проекта.

Задача 1

Дадено е CSV от вида:

 

Потребител Номер, Видео Номер, Процент гледане

1,2,0.8

2,3,0.4

Да се открие кое видео процентно е гледано най-много.

 

Задача 2

Да се напише програма, която сравнява дали два JSON  файла са схематично и стойностно еднакви. Файловете са еднакви ако имат еднакви ключове и еднакви стойности за тези ключове.

Програмата трябва да се изпълнява като

ruby my_program.rb file1.json file2.json

Файловете, които се сравняват се подават от командния ред.

Като резултат на командния ред се изписва

0 – двата файла са различни

1 – двата файла са схемантично и по стойности еднакви

Пример за еднакви файла

{

F: “aa”,

L: “bb”

}

e еднакъв с:

{

L: “bb”,

F: “aa”

}

Задача 3

Да се напише програма, която решава квадратно уравнение, чийто аргументи, a, b, c, са записани във файл с име input.json. Примерно съдъражени на такъв файл е:

{

„a“:10,

„b“:-3,

„c“:4

}

Решението да се изведе на console-ата, отново в json format във вида:

 

{

„x1“:10,

„x2“:-3,

„D“:4

}

Като ключовете: x1 и x2 са реалните корени пресметнати от програмата ви, а D е дискриминантата.

Задача 4

Да се реализира приложение на Node.js. Приложението да се качи на heroku. Да може да приема post заявка за адрес /sum с параметри a и b и да връща резултатът от тази сумата на тези две числа

Задача 5

Да се реализира приложение на Node.js. Приложението да се качи на heroku. Да може да приема post заявка за адрес /count с параметър CSV файл и да дава резултат броя на редовете в този CSV файл.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Задачи поправителна сесия Септември 2017 при Кирил Митов

Поправителна сесия при Кирил Митов за септември 2017

Поправителната сесиия ще е върху служебно зададени проекти.

През годината и в юлската сесия имахте възможност да изберете проекти и стигнахме дотук да има 8 човека с незавършение. За септември, проектите са служебни и ще са зададени от мен. Ще ги публикувам в следващите дни. Следете редовно тази страница.

Публикувано в Разни, Технология на програмирането | Коментарите са изключени за Поправителна сесия при Кирил Митов за септември 2017

Резултати по ОС, юлска сесия

Резултатите от поправителния изпит по ОС можете да намерите тук:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SX6_0zNfmzhF85IzcdSt28YFUCoV26v5O50BiawlcOM/edit?usp=sharing

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Резултати по ОС, юлска сесия

Консултация за поправителен изпит по ООП, юлска сесия, 2017

Консултацията за поправителният изпит по ООП ще се проведе в понеделник, 10.07.2017, от 18:30 часа в 31 кабинет.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Консултация за поправителен изпит по ООП, юлска сесия, 2017

Поправки по Технология на Програмирането при Кирил Митов за 2017 година

Поправката ще се състои за момента на 20 юли, чевтъртък от 08:00 в ТУЕС.

За успешна поправка изискванията са следните:

 1. Проект – да се подготви и определин в срок до 06 юли заедно с Кирил Митов, чрез изпращане на писма, какъв ще бъде проектът, който ще бъде защитен на 20 юли. Проектът трябва да се направи самостоятелно. Да е различен от досега разработваните (изключения се приемат рядко). Да е качен още от 06 юли в репозитори и да се работи всеки ден по него и това да става ясно от историята на проекта и редовни къмити, смислени съобщения към тези къмити. В началото трябва да се представи план на реализацията на проекта, заедно с разделение по характеристики. Всичко това трябва да бъде къмитнато във файл plan.md в репозиторите и да следва Markdown формат за оформление. Всеки проект трябва да има wiki страничка, публично достъпна. Всеки проект трябва да има поне 5000 символа описано ръководства за потребителя на английски език. Всеки проект трябва да има направено видео от минимъм 90 секунди, което да представи проекта. Всяко видео трябва да е публично достъпно и именовано подходящо за да се различи проектът и ученикът в него и че е направено като част от поправка.
 2. Решение на задачи чрез езикът Руби – ученикът трябва да може да реши всички задачи от Първия Срок и Втори Срок поставяни като домашни. Задачите ще бъдат близки и сходни до поставяните като домашни
 3. Решение на задачи чрез Node.js и React – ученикът трябва да може да реализира задача чрез технологиите Node.js и React – правилното важи само за Клас А, които са изучавали тези технологии.
 4. Отговор на тестови въпроси – ученикът може да получи тест върху теорията на процеси за разработка на софтуер – Гъвкави, Scrum, Kanban, както и върху разделение на код линии, средства за билдване на проекти, разработка да документация

Изпитът е индивидуален. Задачите, техния вид и брой се получават индивидуално и един ученик може да се наложи да реши повече и различни по вид задачи от друг.  Проектите са индивидуални и се разработват самостоятелно. На 20-ти само се защитават.

 

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени за Поправки по Технология на Програмирането при Кирил Митов за 2017 година

Лятна производствена практика – TUES Data Entry

Учениците разпределени за лятна производствена практика в ТУЕС (TUES Data Entry) трябва да се явят в училището на 3.07.2017 в 10:00 часа и да са на разположение на Цветелина Каралеева.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Лятна производствена практика – TUES Data Entry

Лятна производствена практика 2017: Разпределение

Разпределението за провеждане на лятната производствена практика е тук.

Всички ученици трябва да се свържат с компанията, която ги приема на производствена практика за да научат къде и кога трябва да се явят в понеделник, 3.07.2017.

Контактите на компаниите можете да намерите тук.

Отчитане на производствената практика ще бъде на 17.07.2017 от 14:00 часа в 31 кабинет.

За отчитането на производствената практика трябва да попълните самоотчет за изпълнените задачи и да получите служебна бележка от компанията, в която сте били на практика.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Лятна производствена практика 2017: Разпределение

Лятна производствена практика 2017: Заявление за разпределение

Заявлението за разпределение заа лятната производствена практика е тук

Учениците, които имат потвърждение за провеждане на лятната практика в конкретна компания, трябва да попълнят само едно желание и да отбележат че имат уговорка с тази компания.

Учениците, които нямат уговорка с компания за лятната практика трябва да попълнят 4 желания.

Попълненото заявление трябва да се изпрати в електронен вид (споделен google docs) на Любомир Чобаджиев (lchorbadjiev@elsys-bg.org). Краен срок – 25 юни 2017, 23:59 часа.

Разпечатано и подписано заявление трябва да се предаде в 24 кабинет. Краен срок – 26 юни 2017.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Лятна производствена практика 2017: Заявление за разпределение

Лятна производствена практика 2017: Компании

Компаниите предлагащи лятна производствена практика на ученици от ТУЕС са тук

 

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Лятна производствена практика 2017: Компании