Глупав коментар

Автор – Иво Вълчев
Заданието ни за 04.12.2014г. (class019) по „Технология на програмирането“ беше контролна работа. С цел по-лесното намиране на проблема, който моята програма решава, сложих условието в коментар. Тук се проявява и моята грешка – операциите за начало на многоредов коментар (=begin) и съответно за край (=end) са на различно ниво => всъщност коментара никога не свършва. Това води до проблема, а именно – въпреки че кодът е верен спрямо условието, програмата всъщност не прави нищо (не връща никакъв резултат, тъй като кодът е коментиран).
Писах имейл на г-н Митов с молба да оправя тази грешка (за да може програмата ми наистина да се оцени спрямо кода, който съм написал по време на контролното). Написах тази статия, за да получа разрешение да оправя файла (без да пипам кода, разбира се). Надявам се, че всички, които са правили контролното, ще бъдат съгласни с това.
Публикувано в Технология на програмирането | 1 коментар

Good exam 2 generating scripts for Software Engineering

This are the ‘good’ scripts used for generating the exam for 04 of December

„Borislav_Stratev_2_B“,
„Denis_Stoinev_13_B“,
„Emiliqn_Sokolov_15_B“,
„Hristiyan_Velyakov_28_A“,
„Iliyan_Germanov_17_B“,
„Ivelin_Slavchev_10_A“,
„Ivo_Stratev_16_B“,
„Kaloyan_Nikov_19_B“,
„Krassen_Angelov_14_A“,
„Lubomir_Yankov_16_A“,
„Martin_Grigorov_23_B“,
„Momchil_Angelov_18_A“,
„Stanislav_Gospodinov_26_A“,
„Stanislav_Iliev_26_B“,
„Stefan_Iliev_B_28″,
„Valentin_Varbanov_B_4″,
„Vanya_Santeva_5_B“,
„Veselin_Dechev_2_A“,

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Checking the second exam for Software Engineering

The scripts for checking the exams done by students in class17_test/files_for_exam_2 and are commited at

https://github.com/thebravoman/software_engineering_2014/tree/master/class017_homework/homework1

Non of the students have successfully solved the tasks and everybody has 0 (zero).

I have developed a script called run_them_all.rb

The script is basically iterating over each homework and starting it

require 'open3'

repo = ARGV[0]
Dir.glob("*_*_{B,b,A,a}_*.rb").each do |file|
	if !file.include?("run_them_all.rb")
		p "Running #{file}"
		p "ruby #{file} #{repo}"
		stdin, stdout, stderr = Open3.popen3("ruby #{file} #{repo}")
		File.open("outputs_and_errors/output_#{file}.txt","w") do |file|
			file.write(stdout.readlines.inject(:+))
		end
		File.open("outputs_and_errors/errors_#{file}.txt","w") do |file|
            file.write(stderr.readlines.inject(:+))
        end
	end
end

:

This is the output from running the script:

"Running Konstantin_Kostov_B_21.rb"
"ruby Konstantin_Kostov_B_21.rb /repo/"
"Running Lili_Kokalova_B_22.rb"
"ruby Lili_Kokalova_B_22.rb /repo/"
"Running Iosyf_Saleh_B_18.rb"
"ruby Iosyf_Saleh_B_18.rb /repo/"
"Running Denis_Stoinev_B_13.rb"
"ruby Denis_Stoinev_B_13.rb /repo/"
"Running Mladen_Karadimov_B_24.rb"
"ruby Mladen_Karadimov_B_24.rb /repo/"
"Running Kaloyan_Nikov_B_19.rb"
"ruby Kaloyan_Nikov_B_19.rb /repo/"
"Running Valentin_Georgiev_B_3.rb"
"ruby Valentin_Georgiev_B_3.rb /repo/"
"Running Iliyan_Germanov_B_17.rb"
"ruby Iliyan_Germanov_B_17.rb /repo/"
"Running Emiliqn_Sokolov_B_15.rb"
"ruby Emiliqn_Sokolov_B_15.rb /repo/"
"Running Stanislav_Iliev_B_26.rb"
"ruby Stanislav_Iliev_B_26.rb /repo/"
"Running Gergan_Nikolov_B_11.rb"
"ruby Gergan_Nikolov_B_11.rb /repo/"
"Running Ivo_Stratev_B_16.rb"
"ruby Ivo_Stratev_B_16.rb /repo/"
"Running Martin_Grigorov_B_23.rb"
"ruby Martin_Grigorov_B_23.rb /repo/"
"Running Borislav_Stratev_B_02.rb"
"ruby Borislav_Stratev_B_02.rb /repo/"
"Running Stefan_Iliev_B_28.rb"
"ruby Stefan_Iliev_B_28.rb /repo/"

All the results are generated in the output_errors_results folder

From the output it seems that running the programs has stopped at Stefan_Iliev. I am not sure why. The script was running for about 3 hours and after that I stopped it.

Successfully generated html(s) are

-rw-r–r– 1 kireto kireto  3519 Dec  4 00:03 results_Denis_Stoinev_B_13.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto   170 Dec  4 00:03 results_Gergan_Nikolov_B_11.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto  3519 Dec  4 00:03 results_Iliyan_Germanov_B_17.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto  2862 Dec  4 00:03 results_Kaloyan_Nikov_B_19.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto 40314 Dec  4 00:03 results_Konstantin_Kostov_B_21.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto   126 Dec  4 00:03 results_Mladen_Karadimov_B_24.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto  2862 Dec  4 00:03 results_Stanislav_Iliev_B_26.html
-rw-r–r– 1 kireto kireto    42 Dec  4 00:03 results_Valentin_Georgiev_B_3.html

After opening them only Denis, Iliyan, Kaloyan, Stanislav have ‘meaningful’ tables with results where are tables from Denis and Iliyan are the same and the tables from Kaloyan and Stanislav are the same.

Regrettably the results from both tables are very different and I can not in anyway decide which tables gives us correct results.

As a conclusion Non of the students have successfully solved the tasks and everybody has 0 (zero).

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Глупава грешка по Технология на програмирането 2014

Автор – Морети Георгиев (не е редактирана, а е с оригиналните си грешки :D )

Глупава грешка

По предмета „Технология на програмирането“ трябваше да направим програми, които да генерират условия на програми за контролно. Всеки от нас трябваше да създаде условия за трима ученици.
Каква е грешката?
Общо казано тя е двусмилие. Едно от условията, да го наречем условие едно, на генерирана, от нашата програма, задача е да се използва “xml writer”, който пише в “xml” документ по следния начин:
<allStudents>
<student>
<secondName>Lastname1</secondName>
<secondName>Lastname2</secondName>
<student>
</allStudents>“
Като друго условие, нека това да е условие две, е посочено, че начинът, по който трябва да се създава създържанието на „xml“ документа е:
<allStudents>
<student>Lastname1</student>
<student>Lastname2</student>
</allStudents>
В очакваните резултати се пише като в условие едно, така че ако е използван “xml writer” от условието няма проблем. В една от задачите writer-a е различен и пише като в условие две. При автоматично проверяване на всички програми от контролното ще се окаже че тя е грешна, без всъщност да е, защото тя изпълнява условието.
„Грешката“ е в програмата на Мариян Белчев, в нито една друга няма такъв проблем.
Писах имейл до г-н Митов, за да оправя този „xml writer”, защото грешката е от моя
страна и по този начин няма да се зачете като правилна задачата.
Как да я избегнем?
Най-лесния начин е да отделим повече внимание и да питаме съученици дали условията на задачите са ясни. Наистина грешката е от недоглеждане и невнимание.
Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Software Engineering homework for 02 of December 2014

The task is located at:

https://docs.google.com/document/d/1XtL0QDit8nDd-dLinNeUmhhz50u0Rsc8kh8EsvcocWk/edit#

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Successfully generated tasks for exam 2 in Software Engineering 2014

In class016 students had the tasks to write a program that generates tasks for the second exam in Software Engineering..

I checked out the repo to the last commit before the deadline which is:

commit 291164595ae9c693608b0711fa56ada47d5a4ac8
Merge: 17ad950 19050d1
Author: VladYordanov <vyordanoff@gmail.com>
Date:   Wed Nov 26 19:59:27 2014 +0200

After that I ran a script to generate the tasks. The script and the logs are located at class016_evaluation/generating_tasks Only the following programs were producing correct and expected results.

class016/Borislav_Stratev_2_B/expects/
class016/Borislav_Stratev_2_B/tests/
class016/Denis_Stoinev_13_B/expects/
class016/Denis_Stoinev_13_B/tasks/
class016/Denis_Trenchev_4_A/tasks/
class016/Dimitar_Nestorov_7_A/expects/
class016/Dimitar_Nestorov_7_A/tasks/
class016/Georgi_Ivanov_3_A/tasks/
class016/Iliyan_Germanov_17_B/expects/
class016/Iliyan_Germanov_17_B/tasks/
class016/Ivailo_Ivanov_A_9/expects/
class016/Ivailo_Ivanov_A_9/tests/
class016/Ivo_Stratev_16_B/expects/
class016/Ivo_Stratev_16_B/tests/
class016/Moretti_Georgiev_A_19/expects/
class016/Moretti_Georgiev_A_19/tests/
class016/Nikolay_Mihailov_25_B/22554_f0c6dc.txt
class016/Nikolay_Mihailov_25_B/44221_6a0bfc.txt
class016/Nikolay_Mihailov_25_B/47683_e9fa6b.txt
class016/Radoslav_Kostadinov_22_A/expects/
class016/Radoslav_Kostadinov_22_A/tests/
class016/Stanislav_Iliev_26_B/expects/
class016/Stanislav_Iliev_26_B/tasks/
class016/Stefan_Iliev_B_28/expects/
class016/Stefan_Iliev_B_28/tasks/
class016/Vanya_Santeva_5_B/expects/
class016/Vanya_Santeva_5_B/tasks/

This people all have 1s in the evaluation sheet

From this people I manually checked all the tasks and was left with the following that were not empty and had some meaningful content.

„Denis_Stoinev_13_B“,
„Iliyan_Germanov_17_B“,
„Ivailo_Ivanov_A_9″,
„Moretti_Georgiev_A_19″,
„Radoslav_Kostadinov_22_A“,
„Stanislav_Iliev_26_B“,
„Stefan_Iliev_B_28″,
„Vanya_Santeva_5_B“

All this people have 2s in the evaluation sheet

I have generated the programs for next exam only from the scripts of those people.

Be prepared for tomorrow!

Публикувано в Технология на програмирането | 2 Коментара

Занятия по ТП на 20.11.2014 г. няма да има

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Results from second test in Software Engineering

Results could be found in the repo -

https://github.com/thebravoman/software_engineering_2014/tree/master/class010_test

Please, have a look at the tasks and if there are „potential mistakes“ ask me.

Class A – 13 out of 22 have solved the task and have 1

Class B – 10 out of 24 have solved the task and have 1

Overall – 23 out of 46 have solved the task which is about 50%. Which is nice.

Публикувано в Технология на програмирането | Етикети: , , | Коментарите са изключени

Updated results from SE 20014 test on the 5-week

The old results were not up to date. I had to resolve a certain issue with the test system. But the current results seems to be correct. There are also one or two cases where the expected result is wrong and the output from the program is correct. So even though you are marked with result:0 we would in classes change this to 1.

You can find them in the repo or directly at:

https://github.com/thebravoman/software_engineering_2014/tree/master/class008_test

What is also included in the results in a column that shows the errors returned from your programs.

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Results from software engineering tests week 5 of 2014

Results are barely available.

The system have checked only the tests of class A. Class B is not yet checked. Automatic execution of the works resulted in 0 (ZERO) correct works. Only Kamena was very close to the result and I think she deserves a 1.

Here output was:

F5le3,L5le3
F5le2,L5le2
F5le9,L5le1

And the expected was:

F5le9,L5le1
F5le3,L5le3
F5le2,L5le2

I will do some modification to the system to output the errors from your programs.

Programs are in the repo. Results are in the official_results_a.csv

The results from the tests are available at class008_test/results

The program for evaluating is „`at class008_test/evaluating

Публикувано в Технология на програмирането | Етикети: | Коментарите са изключени