Технология на програмирането

Кирил Митов

Въведение

Важно – всяка година материалът е различен. За пълно запознаване с предмета прегледайте и материалите от предишни години.

Хронология

  1. Материалът се базира на добрите практики от Основи на Java и Eclipse, изучаван в ТУЕС през 2007, 2008, 2009 като свободно избираем предмет.
  2. Систематизиран и подобрен е през учебната 2009/2010 като част от задължителния предмет Технология на програмирането.
  3. През учебната 2010/2011 беше въведено допълнитено представяне на процеса на разработка на софтуер.
  4. През учебната 2011/2012 част от материала за втория срок беше преместен в първия срок и следователно целият материал беше значително обогатен.
  5. През 2013/2014 бе първото сериозно използване на едно хранилище от всички където са решение всички задачите и проблеми.
  6. През 2014/2015 година се разработваше автоматизиране на процеса по проверка на домашните и по проверка на скриптовете за проверяване на домашните. Проектите през втория срок бяха зададени в голямата си част от преподавателя.
  7. През 2015/2016 решавахме едни проблем в няколко версии. Проблемът бе броене на думи в текстов файл и разработвахме един код, който се развиваше във версиите си. Така бяха реализирани повечето задачи. Вторият срок работихме върху проекти.

Теми на курса

През тази година курсът е свързан с технологиите Ruby, Ruby on Rails, Node.js. Ще е базиран на различни малки теми, които да се реализират паралелно с RoR и Node.js. Курсът ще тръгне от това до което не стигам никоя година и винаги оставям накрая – билдване на проекта и версии на библиотеките.  Ще се наблегне на тестването на библиотеките. Основните задачи ще са свързани с обработка на текстови документи. Целта е да се добие увереност при работата с две непознати технологии. Самостоятелно да могат да се усвоят основните абстаркции в технологиите. Ще се  разгледат основни правила в процеса на разработка на софтуер, организацията на този процес, разпределения и отговорности.

Оценяване

Оценяването се извършва на база събраните точки. Всяко домашно и контролно носят определени точки. На края на година се сумират точките и на база възможните максимални се определя оценката.

50-62% – среден 3

63-75% – добър 4

76-88% – мн добър 5

89-100% – отличен 6

Предаване на домашни в срок

Предаването на домашни се извършва в хранилището в определен срок. Срокът се задава като ден и час – пример – 22 септември 2016 22:00. В оценяването влизат само домашните предадени в зададения срок. Според примера домашни предадени на 22 септември 2016 22:00:01 не попадат в срока и няма да бъдат оценени.

Изпити

Изпити за финално оформяне в предмена Технология на програмирането воден от Кирил Митов, НЕ СЕ провеждат. В зависимост от скоростта, с която участниците усвояват материал през срока, има 10-15 задачи и домашни, които ще да бъдат оценени и на база на тях се образува финалната оценка.

Книги и ресурси

Ruby

Java

Software Development

Others

Материали от минали години:

Материали за 2016/2017 година:

Дневник и оценяване 2016-2017

План на занятията

Хранилище за кода

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *