Технология на програмирането

Преподавател – Кирил Митов

Въведение

Важно – всяка година материалът е различен. За пълно запознаване с предмета прегледайте и материалите от предишни години.

Тещука година

Дневникът за оценяване за 2018-2019 година – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J0r5PkFVSoVo29fpAzUXTgkhH2aP7E-Kffk34unOO5s/edit#gid=1506619295

Предишна година

Предишната година е 2017-2018

Теми на курса

Разглеждаме предизвикателствата при разработка на софтуер, следването на процеси, използването на технологии. Теминете през годините минаха от Eclipse Plugin-и в началото, до Ruby on Rails и Node.js приложения в последните години. Цел на курса е ученикът да може да се справи с произволна технология, да може да разработи качествен софтуер, самостоятелно и в екип, да разбира принципите и процесите на разработка на софтуер, да е запозват с автоматичното тестване и с комуникацията на изискванията с клиенти.

В последните години в този предмет се използват малко по-динамични технологии и скриптови езици като Ruby, Rails, Node.js, JavaScript. Класиките като C++ и Java се разглеждат паралелно в предмета ООП.

Оценяване

Оценявате ое специфично спямо дадените задачи, но следва следния принцип – за оценка три трябва да са постигнати над 50% от резултата на дадения изпит. Между 50% и 100% интервалът се разбива по равно съответно за оценки 3, 4, 5 , 6.

Предаване на домашни в срок

Предаването на домашни се извършва в хранилището в определен срок. Срокът се задава като ден и час – пример – 22 септември 2016 22:00. В оценяването влизат само домашните предадени в зададения срок. Според примера домашни предадени на 22 септември 2016 22:00:01 не попадат в срока и няма да бъдат оценени.

Изпити

Изпити за финално оформяне в предмена Технология на програмирането воден от Кирил Митов, НЕ СЕ провеждат. В зависимост от скоростта, с която участниците усвояват материал през срока, има 10-15 задачи и домашни, които ще да бъдат оценени и на база на тях се образува финалната оценка.

Хронология

  1. Материалът се базира на добрите практики от Основи на Java и Eclipse, изучаван в ТУЕС през 2007, 2008, 2009 като свободно избираем предмет.
  2. Систематизиран и подобрен е през учебната 2009/2010 като част от задължителния предмет Технология на програмирането.
  3. През учебната 2010/2011 беше въведено допълнитено представяне на процеса на разработка на софтуер.
  4. През учебната 2011/2012 част от материала за втория срок беше преместен в първия срок и следователно целият материал беше значително обогатен.
  5. През учебната 2012/2013 методологията „ръкопашен бой“ бе приложена за последно.
  6. През 2013/2014 бе първото сериозно използване на едно хранилище от всички където са решение всички задачите и проблеми.
  7. През 2014/2015 година се разработваше автоматизиране на процеса по проверка на домашните и по проверка на скриптовете за проверяване на домашните. Проектите през втория срок бяха зададени в голямата си част от преподавателя.
  8. През 2015/2016 решавахме едни проблем в няколко версии. Проблемът бе броене на думи в текстов файл и разработвахме един код, който се развиваше във версиите си. Така бяха реализирани повечето задачи. Вторият срок работихме върху проекти.
  9. През 2016/2017 решавахме сходни проблеми със няколко технологии. Разглеждахме Ruby on Rails и Node.js. Разработвахме API проекти качени на Heroku. Комуникирахме си с JSON и XML апита.

Книги и ресурси

Това са последно филтрираните. За минали години погледнете съответните страници

Ruby

Rails

Java

Software Development

Others

Материали от минали години:

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *