Домашно технология на програмирането 2019-01-20

  • Регистрация на потребител – потребител се регистрира с потребител и парола, получава писмо за регистрацията си и потвърждава регистрацитята си като избира и последва връзка в писмото. Така се удостоверява, че мейлът е негов. Може да се използва Devise.
  • На началната страница на адрес „/“ се показват последните три качени документа в платформата
  • Потребителят може да отиде на адрес /documents и да види всички документи в платформата
  • Потребителят може да посети /documents/new където се показва форма за създаване на нов документ. Посочват се име на документ, кратко описание, и съдържание на документа. Избира се бутон Create и документът се създава в платформата и потребители вече могат да го достъпват
  • Всеки отделен документ може да се достъпи на url-то /documents/:id където id е идентификаторът на документа.
  • Потребител може да посети /documents/:id?user=…&pass=… подавайки като параметри на url-от стойности за потребител и парола. Ако потребителят с тази парола е регистриран в платформата на страницата се показва съобщение, че потребителят има достъп до този документ. В противен случай се показва съобщение, че няма достъп

Краен срок

22 Януари 23:59:59

Проектът се прадава в хранилището в директория c_january. Всеки проект и с име Class_Number_FirstName_LastName

 

Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.

2 коментара по Домашно технология на програмирането 2019-01-20

  1. Martin Jordanov каза:

    Нали може да използваме scaffold?

Коментарите са затворени.