Входно ниво

За успешно участие в занятията учениците завършващи 10 клас трябва да се подготвят върху следните теми и да прочетат следните книги. Материалите са задължителни и върху тях ще се прави входно ниво.

Това не са пожелателни ресурси, които по възможност може да се погледнат. Статусът им е силно задължителен :)

Книги

Пред всяка книга е дадена с цифра приоритета на четене.

Лекции

Задачи за входно ниво

Учениците трябва да могат да решат следните задачи към 15-ти септември

Обратна връзка от 11-то класници преминали през учебната 2012-2013 година

Можете да видите какво те съветват новите 11-то класници да знаят