Програмиране (C)

Програмиране


Това е началната страница на курса по програмиране в 10-ти клас. В Целите на този курс са:

  • да разшири знанието на учениците за езика C от 9-ти клас
  • да развие критичното мислене на учениците
  • да въведе учениците в работа с основни структури от данни, алгоритми и шаблони за разработка на софтуер

Текуща страница на курса


Програмиране 2018/2019

Страници от минали години


Програмиране 2017/2018
Програмиране 2016/2017
Програмно осигуряване 2015/2016
Програмно осигуряване 2014/2015
Програмно осигуряване 2013/2014
Програмно осигуряване 2008/2009
Програмно осигуряване 2007/2008