Курс „Developing IBM Lotus Domino Applications“

Извънкласен курс за учениците от 11 клас, специалност „Програмист“.
Курсът ще се провежда в рамките на втория учебен срок, един път седмично в рамките на 2 учебни часа.


Желаещите да посещават курса по “Developing IBM Lotus Domino Applications” трябва да подадат заявление до директора на училището. В заявлението трябва да се включат следните оценки:

  • годишната оценка по Програмиране за 9 клас;
  • годишните оценки по Програмиране и Програмиране (учебна практика) от 10 клас;

Класирането на желаещите ще се направи по успех, който ще се формира от следните оценки:

  • годишната оценка по Програмиране за 9 клас;
  • годишните оценки по Програмиране и Програмиране (практика) от 10 клас;
  • срочната оценка по обектно-ориентирано програмиране за първият срок;
  • срочната оценка по операционни системи за първия учебен срок;
  • срочната оценка по Технология на програмирането за първият срок.

Занятията на курса ще се провеждат веднъж седмично в четвъртък от 17:30 в кабинет 37. Първата сбирка на курса е на 28.02.2008 г.

Образец на заявлението в OpenDocument формат (application-lotus-domino-2007-2008.odt) и в doc формат (application-lotus-domino-2007-2008.doc).

Краен срок за подаване на заявленията е 19.02.2008 г. (вторник). Заявленията се събират от Любомир Чорбаджиев.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.