Поправка в презентацията по синхронизация

Обновявам презентацията от лекцията „Синхронизация между процеси“, тъй като фрагмент от кода в слайд 27 беше грешен. Поправената презентация е os06.pdf. Благодаря на Анатолий Дилов, че ми напомни за този проблем.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.