Многонишково сливане на два масива

Примерно решение на задачата за многонишково сливане на два масива (thread-merge00.tgz). Условието на задачата и описанието на алгоритъма може да бъде видяно тук.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.