Многонишково сортиране

Примерно решение на задачата за многонишково сортиране (thread-quicksort00.tgz). Условието на задачата и описанието на алгоритъма може да бъде видяно тук.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.