Първа домашна работа по операционни системи

Условието на домашната работа по операционни системи е os-prob01.pdf. Срокът за предаване на домашните работи е 24:00 часа на 10.03.2008 г. Домашните работи се предават като архив (zip, rar или tgz), в който се съдържат само изходните файлове на решението (направете make clean преди да направите архива). Домашните работи се предават на електронната поща на Любомир Чорбаджиев.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.