Първа домашна работа по обектно-ориентирано програмиране

Условието на домашната работа по обектно-ориентирано програмиране е problem01.pdf. Срокът за предаване на домашните работи е 24:00 часа на 11.03.2008 г. Домашните работи се предават като архив (zip, rar или tgz), в който се съдържат само изходните файлове на решението (направете make clean преди да направите архива). Домашните работи се предават на електронната поща на Любомир Чорбаджиев.

Публикувано в ООП. Постоянна връзка.