Месечен архив: март 2008

Конспекти за държавен изпит по теория на специалността

Изпитните теми за държавния изпит по теория на специалността: Хардуер: izpit-prog-hard-student.doc Софтуер: izpit-prog-soft-student.doc

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Конспекти за държавен изпит по теория на специалността

Производител/консуматор

Описание на задачата производител/консуматор (producer/consumer), както и варианти за решаватето и, можете да намерите в http://en.wikipedia.org/wiki/Producer-consumer_problem. Примерно решение: producer-consumer01.tgz.

Публикувано в Операционни системи | Коментарите са изключени за Производител/консуматор

Свързани списъци

Добавени са лекциите за свързани списъци (ccList, ccList – print). Също така и прости примери за тяхното манипулиране: упражнение за свързани списъци. Повече информация тук: Програмно осигуряване.

Публикувано в Програмен език C | Коментарите са изключени за Свързани списъци

Семафори

Една „лоша“ реализация на семафор (semaphore02.tgz) и една по-малко „лоша“ реализация (thread091.tgz). Обърнете внимание, че в архива thread091.tgz е добавен класът Condition. Повече за pthread_cond_* вижте https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/#ConditionVariables.

Публикувано в Операционни системи | Коментарите са изключени за Семафори

Работа с входно/изходни потоци

Лекцията по потоци е 12-streams.pdf. Файловете за упражнението са тук rational00.tgz.

Публикувано в ООП | Коментарите са изключени за Работа с входно/изходни потоци

Проблем в класа Thread

Открих малък проблем в класа Thread: при унищожаване на нишки, които са дефинирани като joinable, за които е извикан метода join(), не трябва да се вика pthread_detach(). Проблемът е поправен тук thread08.tgz.

Публикувано в Операционни системи | Коментарите са изключени за Проблем в класа Thread

Задача за вечерящите философи

Описание на задачата и нейните решения: http://en.wikipedia.org/wiki/Dining_philosophers_problem. Демонстрация на възможни решения на задачата: http://www.doc.ic.ac.uk/~jnm/concurrency/classes/Diners/Diners.html и http://www.doc.ic.ac.uk/~jnm/concurrency/classes/Diners/FixedDiners.html. Примерно решение:  thread-diningphilosophers00.tgz.

Публикувано в Операционни системи | 1 коментар

Двумерни динамични масиви (08.03.2008 г.)

Примерна задача, илюстрираща създаването на двумерни динамични масиви, тук: двумерни масиви.

Публикувано в Програмен език C | Коментарите са изключени за Двумерни динамични масиви (08.03.2008 г.)

Упражнение за вход и изход (29.02.2008 г)

Условието на упражнението за вход и изход, както и примерно решение, тук: упражнение, ученици.

Публикувано в Програмен език C | Коментарите са изключени за Упражнение за вход и изход (29.02.2008 г)