Двумерни динамични масиви (08.03.2008 г.)

Примерна задача, илюстрираща създаването на двумерни динамични масиви, тук: двумерни масиви.

Публикувано в Програмен език C. Постоянна връзка.