Проблем в класа Thread

Открих малък проблем в класа Thread: при унищожаване на нишки, които са дефинирани като joinable, за които е извикан метода join(), не трябва да се вика pthread_detach(). Проблемът е поправен тук thread08.tgz.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.