Семафори

Една „лоша“ реализация на семафор (semaphore02.tgz) и една по-малко „лоша“ реализация (thread091.tgz). Обърнете внимание, че в архива thread091.tgz е добавен класът Condition. Повече за pthread_cond_* вижте https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/#ConditionVariables.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.