Производител/консуматор

Описание на задачата производител/консуматор (producer/consumer), както и варианти за решаватето и, можете да намерите в http://en.wikipedia.org/wiki/Producer-consumer_problem. Примерно решение: producer-consumer01.tgz.

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.