Защити на дипломни работи

Процедура по защита на дипломните работи: zashtitiprocedure.pdf

Списък с рецензентите: recenzenti2008.pdf

График на дипломните защите: zashtiti2008.pdf

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.