Кръжок „Agent Based Modeling“

Кръжокът „Agent Based Modeling“ започва в петък, 27.06.2008 г. от 10:00 часа в 31 кабинет. Всички, които желаят да бъдат записани трябва да подадат заявления за кандидатстване (abm-application-2007-2008.doc, abm-application-2007-2008.odt). Заявленията се предават на Любомир Чорбаджиев. Крайния срок за подаване на заявления е 25.06.2008 г, 16:00 часа. Класирането (ако такова се налага) ще бъде публикувано на 26.06.2008 г.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.