Лекция за XML

Беше добавена лекцията за XML и задачата за упражнение. Можете да ги видите тук.

Публикувано в Интернет програмиране. Постоянна връзка.