Първите лекции от курса по Java и Eclipse

Първите лекции от курса по Java и Eclipse са публикувани на страничката на курса

http://lubo.elsys-bg.org/?page_id=279

Домашната работа е тук:  http://lubo.elsys-bg.org/wp-content/uploads/2009/02/introduction_homework.pdf

Публикувано в Java. Постоянна връзка.