Лекции за JDBC и JPA

Бяха добавени лекциите за JDBC и JPA и примери към тях. Можете да ги видите тук.

Напомням, че срокът за изготвяне на задания за курсов проект е 26 февруари  2009г., а крайният срок за предаване на готовите проекти –  9 април 2009г. Изпращайте въпроси и предложения за задания на пощата.

Публикувано в Интернет програмиране. Постоянна връзка.