Домашно относно Standard Widget Toolkit

Лекцията и домашното може да бъдат намерени на

http://lubo.elsys-bg.org/?page_id=279

Решенията на двете задачи от домашните се предават като два отделни архивирани Eclipse проекта прикачени към писмото.
Крайният срок за предаване на домашното е 23.03.2009 г, 23:00 часа.

Публикувано в Java. Постоянна връзка.