Кръжок по програмиране на PHP

От 22.04.2009 в Технологично училище „Електронни системи“ стартира кръжок по „Практическо Уеб програмиране с PHP и MySQL“ за учениците от 10 клас. Кръжокът ще се провежда всяка сряда от 13:30 до 15:00 в кабинет 35.

В кръжока ще се изучават практически примери за разработка на уеб приложения чрез използването на език за програмиране PHP, база данни MySQL и framework CodeIgniter.

Посещаването на кръжока е по желание. Всички ученици от 10 клас, които искат да участват в кръжока, трябва да подадат заявление. В случай че желаещите са повече от свободните места ще има класиране на основата на оценката по Програмиране от първия учебен срок.

Формулярите за заявления са:  30-application-form.doc и  30-application-form.odt

Заявленията се подават на електроннат поща на Петър Чакъров (petar@chakarov.info). Срокът за подаване на заявления е 19.04.2009 г.

Информацията за класирането ще бъде обявена до 21.04.2009 г.


											
Публикувано в Разни. Постоянна връзка.