Домашно по Обектно-ориентирано програмиране

Условия на задачи за домашна работа по Обектно-ориентирано програмиране:

Публикувано в ООП. Постоянна връзка.