Мигаща компонента (в псевдо код)

С цел всички да се справите с домашното ще помогна със следния псевдо код, който ще направи едно мигане.

От тук нататък може да попълните „празните“ места с код и да накарате компонентата да мига постоянно.

Thread th = new Thread() { – създаваме нова нишка
public void run() { – когато нишката се пусне този метод ще бъде извикан

– променяме цвета на компонентата на зелен

– заспиваме нишката за определено време

– променяме цвета на компонентата на син

– заспиваме нишката за определено време

}
};
За да „заспи“ нишката за определено време, може да използвате метода Thread.sleep().
За да стартирате нишката, може да използвате метода thread.start().
За да смените цвета може да използвате
display.asyncExec(new Runnable() {
public void run() {
– извършвате смята на цвета
}
});
Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.