Организационната сбирка на кръжока по програмиране за iPhone

Организационната сбирка на кръжока по програмиране за iPhone е в събота, 27.02.2010 г. от 13:00 часа в 31 кабинет.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.