Учебна практика за 11 клас – от 01.07.2010 до 15.07.2010

Списък на фирмите, в които ще се провежда учебната практика на учениците от 11 клас в периода от 01.07.2010 до 15.07.2010:

Заявлението за кандидатстване:

Бланка на договор за провеждане на учебна практика – Firm_TUES,Training Contract 2010

Документи за отчитане на учебната практика:

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.