CPP-101: Входно изходни операции

Стандартни потоци за вход и изход

Стандартните потоци за вход и изход са декларирани в заглавния файл <iostream>. Както всички останали идентификатори от стандартната библиотека, потоците за вход и изход също са дефинирани в пространството от имена std. Поради това за да могат да се използват те трябва да бъдат включени в текущата област на видимост като се използва using-директива или техните имена трябва да се указват
пълно.

Стандартен поток за изход cout

Следващият фрагмент използва стандартния поток за изход
cout:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char* argv[]) {
	cout << "Hello world!" << endl;
	return 0;
}

При разработването на входно изходната библиотека като оператор за извеждане е избран операторът <<. В един израз могат да се комбинират няколко оператора за изход. Например:

cout << "Hello" << " " << "world!" << endl;

Освен това с един оператор за изход могат да се извеждат различни типове данни. За извеждане на край на реда се използва endl.
Например:

cout << "The answer is " << 42 << endl;

Работа на потока е да види какви типове данни се извеждат и да се съобрази със спецификата на извеждане на всеки от тях.

Стандартен поток за вход cin

Стандартният поток за вход е cin. Операторът за четене от потока е >>. Потокът за вход може да обработва последователност от различни по тип променливи. Например:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char* argv[]) {
	int number1, number2;
	cin >> number1 >> number2;
	cout << "number1=" << number1 << endl
			 << "number2=" << number2 << endl;
	return 0;
}
Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Входно изходни операции

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.