CPP-101: Класове и обекти

В езика C++ има няколко начина за дефиниране на типове от потребителя. Едната възможност е да се използват разгледаните вече структури struct. Другата възможност е да се използват класове.

Механизмът на класовете в C++ разполага с изключително богати възможности, което позволява дефинираните от потребителя типове да бъдат точно толкова мощни и изразителни, колкото и вградените в езика типове.

Дефиниция на клас

Дефиницията на клас в езика C++ се състои от две части – заглавна част и тяло. Заглавната част на класа се състои от ключовата дума class, последвана от името на класа. Тялото на класа се разполага след заглавната част и е затворено във фигурни скоби.

Дефиницията на класа трябва да бъде последвана от точка и запетая или от списък от декларации. Например:

class Point {/*...*/};
class Rectangle {/*...*/} r1, r2;

В тялото на класа се дефинира списъкът от членове на класа и нивото на достъп до тях. Класовете имат два вида членове: член-променливи и член-функции.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.