CPP-101: Класове и обекти

Член-функции

Член-функциите реализират множеството от операции, които могат да се извършват върху обектите от даден клас. Идеологията на обектно-ориентираното програмиране налага правилото, че всички операции върху член-променливите трябва да се извършват от член-функциите на класа.

За да стане една функция член на класа, тя трябва да бъде декларирана в тялото на класа. Например функцията set_x(), декларирана в следващия фрагмент, е член-функция на класа Point.

class Point {
  ...
  void set_x(double x);
};

Член-функциите могат да се дефинират в тялото на класа.

class Point {
  double x_, y_;
public:
  void set_x(double x){
    x_=x;
  }
};
Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.