CPP-101: Класове и обекти

Структури и класове

В езика C++ структурите и класовете са тясно свързани. Съгласно определението структурата е клас, за който по подразбиране всички членове са публични. Това означава, че следните две дефиниции са
еквивалентни:

class s {
public:
  ...
};

и

struct s {
  ...
};

Във всяко друго отношение структурите се държат като класове – за тях е възможно да се дефинират член-функции, конструктори и деструктори. Например, следните дефиниции са еквивалентни:

class Foo1 {
  int bar_;
public:
  Foo1(int bar);
  int get_bar(void);
};

и

struct Foo2 {
private:
  int bar_;
public:
  Foo2(int bar);
  int get_bar(void);
};
Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.