CPP-101: Промеливи и аритметика

Променливи

Начинът по който се дефинират променливи в C++ е аналогичен на дефинирането на променливи в C. Следният фрагмент

int counter;
double sum;

дефинира две променливи – променливата counter от типа int и променливата sum от типа double.

Всяка променлива може да бъде инициализирана при нейното дефиниране:

int i=0;
double eps=1e-6;

В C променливите, които се използват в дадена функция, трябва задължително да бъдат дефинирани в началото на функцията. В C++ такова изискване няма. Повече от това – стилът на програмиране на C++ препоръчва:

  • Променливите да не се дефинират преди да е възникнала необходимост от тях.
  • Всяка променлива да се инициализира при дефинирането и.
Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Промеливи и аритметика

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.