CPP-101: Промеливи и аритметика

Константи

Към дефиницията на всяка променлива може да се прилага модификаторът const, който показва, че стойността на променливата няма да се променя:

const double e =2.7182818284590452354;
const double pi=3.14159265358979323846;
const char[] message="warning: ";

Това е предпочитаният в C++ начин за дефиниране на константи.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Промеливи и аритметика

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.