CPP-101: Функции

Аргументи по подразбиране

При дефиниране на функции в C++ на параметрите на функцията могат да се задават стойности по подразбиране. Нека разгледаме следната функция:

void increment(int& count, int step) {
  count+=step;
}

int main() {
  int c=10;
  increment(c,1);
  increment(c,10);
  //...
  return 0;
}

Функцията increment има два аргумента. Първият аргумент се предава като препратка. При извикване на функцията стойността на първият аргумент се увеличава със стойността, предадена като втори аргумент. В представения пример, при извикване на функцията в ред 7 променливата c се увеличава с единица и става равна на 11; в ред 8 се увеличава с десет и става равна на 21.

Да приемем, че най-често тази функция ще се вика с втори аргумент равен на 1. Тогава дефиницията на функцията може да се промени по следния начин:

void increment(int& count, int step=1) {
  count+=step;
}

int main() {
  int c=10;
  increment(c);
  increment(c,10);
  ...
  return 0;
}

Обърнете внимание, че в ред 1 на втория аргумент на функцията е зададена стойност по подразбиране, равна на 1. Това позволява функцията да се вика като се пропускат аргументите, които имат стойност по подразбиране – виж ред 7. В такъв случай стойността на пропуснатия аргумент ще бъде равна на стойността по подразбиране.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Функции

 1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.