CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Пример: използване на pop_front() и pop_back()

Към главната функция дефинирана в Пример: използване на front(), back(), push_front(), push_back() добавяме обръщане към член-функциите pop_front() и pop_back() за да проверим тяхната работособност. Новата версия на главната функция има следният вид:


int main() {
List l;

try {
l.back();
} catch(ListError ex) {
cout<<“ListError: „<

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.