CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Пример: използване на класа iterator

За да проверим работоспособността на дефинираният клас List::iterator добавяме фрагмента в редове 28-31, който е предназначен за обхождане на всички елементи на списъка и извеждане на стойностите на елементите:


int main() {
List l;

try {
l.back();
} catch(ListError ex) {
cout<<"ListError: "<print_list() в главната функция


int main() {
List l;

for(List::iterator it=l.get_iterator();
it.has_next(); ) {

cout << it.next() << „, „; } cout << endl; print_list(l); return 0; } [/cpp] очкаваният изход от изпълнението на програмата ще бъде следният: [text] lubo@bolt:~/code$ g++ list.cc lubo@bolt:~/code$ ./a.out ListError: back(): list is empty ListError: front(): list is empty 10 20 -10 -20 -20, -10, 10, 20, [-20, -10, 10, 20, ] lubo@bolt:~/code$ [/text]

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.