CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Пример: използване на front(), back(), push_front(), push_back()

Добавяме главна функция, която да изпорбва коректността на дефинираните до момента методи:


int main() {
List l;

try {
l.back();
} catch(ListError ex) {
cout<<“ListError: „<

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.