CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Изтриване на елемент от началото на списъка

За изтриване на елемент от началото на списъка дефинираме член-функция pop_front(). Преди да се опита да изтрие елемент функцията трябва да провери дали в списъка има елементи. Ако списъка е празен, то опита да изтрием елемент e грешка и функцията ще генерира изключение:

  ...
  if(empty()) {
    throw ListError("pop_front(): list is empty...");
  }
  ...

За удобство дефинираме указатели:

 • Node* front насочен към първият елемент на списъка;
 • Node* new_front носечан към елемента след първия елемент на списъка – това е елементът, който ще стане начало на списъка, след като изтрием първият елемент.

Изтриване на елемент от началото на списъка

За да изтрием първият елемент на списъка е необходимо да свържем елементите head_ и new_front, след което да освободим паметта заемана от елемента front:

  ...
  head_->next_=new_front;
  new_front->prev_=head_;
  
  delete front;
  ...

Изтриване на елемент от началото на списъка

Комбинирайки тези фрагмети код получаваме цялата дефиниция на член-функцията pop_front():


void pop_front() {
  if(empty()) {
    throw ListError("pop_front(): list empty...");
  }
  Node* front=head_->next_;
  Node* new_front=front->next_;
  
  head_->next_=new_front;
  new_front->prev_=head_;
  
  delete front;
}

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.