CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Изтриване на елемент от края на списъка

За изтриване на елемент от края на списъка дефинираме член-функция pop_back(). Преди да се опита да изтрие елемент функцията трябва да провери дали в списъка има елементи. Ако списъка е празен, то опита да изтрием елемент e грешка и функцията ще генерира изключение:

  ...
  if(empty()) {
    throw ListError("pop_front(): list empty...");
  }
  ...

За удобство дефинираме указатели:

 • Node* back насочен към последният елемент на списъка;
 • Node* new_back носочен към елемента преди последният елемент на списъка – това е елементът, който ще стане край на списъка, след като изтрием последният елемент.

Изтриване на елемент в края на списъка

За да изтрием последният елемент на списъка е необходимо да свържем елементите new_back и head_, след което да освободим паметта заемана от елемента back:

  ...
  new_back->next_=head_;
  head_->prev_=new_back;
  
  delete back;
  ...

Изтриване на елемент в края на списъка

Комбинирайки тези фрагмети код получаваме цялата дефиниция на член-функцията pop_front():


void pop_back() {
  if(empty()) {
    throw ListError("pop_back(): list empty...");
  }
  Node* back=head_->prev_;
  Node* new_back=back->prev_;
  
  new_back->next_=head_;
  head_->prev_=new_back;
  
  delete back;
}

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.