Курс „Introduction to C# Programming with Microsoft .NET“

Технологично училище „Електронни системи“ организира курс „Introduction to C# Programming with Microsoft .NET“ за учениците от 11 клас в училището.

Желаещите да се запишат трябва да подадат заявление – application-c-sharp-2010-2011.odt или application-c-sharp-2010-2011.doc.

Попълнените и подписани заявленията се подават в 24 кабинет. Копие от заявленията трябва да се изпратят и на Любомир Чорбаджиев (lchorbadjiev@elsys-bg.org).

Срок за подаване на заявленията – 7.02.2011, 12:00 часа.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.