Разпределение по фирми за учебна практика – 2012

Разпределението по фирми за провеждане на учебна практика на учениците от специалност „Системно програмиране“:
practice-soft-2012

Всеки ученик трябва да провери кога и къде трябва да се яви за провеждане на учебната практика.

Учениците, които не са разпределени трябва да се явят на 29.06.2012, в 12:00 часа в ТУЕС.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.