Регистрация за презентацията на Cayetano Gaming на тема Tomcat, Servlets, JSP – 19 март

Разглеждане на сървлети, jsp и tomcat

Ето информация за колегите и презентацията:

Overview на презентацията – Разглеждане на сървлети, jsp и tomcat.

Любомир Цветков – Бивш ТУЕСАР, уча в ТУ-София последна година и съм на 22 години. Официален стаж по фирми почти 2 години. Езици на които съм програмирал са : Java и др.

Константин Митов – Бивш възпитаник на ТУЕС. Две години и половина професионален опит в сверата на IT бизнесът и развитието на софтуерните технологии. Сертифициран от майкрософт в разработването на уеб сървиси.

31 кабинет, 19:00 часа, 19 март вторник

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNmLVJwNUxmY0ZYaVB4Njl2ekhuMmc6MA#gid=0

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.