Първо занятие по Modular Java

Първото занятие ще се проведе в петък (22.03.2013)  от 11:30 в кабинет 31

Публикувано в ModularJava. Постоянна връзка.