Java и OSGI

OSGI е framework, който поддържа разработка на модулни приложения. Едно OSGI приложение се състои от един или много bundle-и.

Следващата фигура показва слоевете, от които се състои OSGI

В следващите страници ще разгледаме Modules, Life Cycle и Service слоевете в подробности.

Публикувано в ModularJava. Постоянна връзка.