Java и OSGI

Упражнението има за цел да демонстрира работата с OSGI Services.

  1. Изпълнете стъпки от 1 до 4 от Упражнение 1
  2. Създайте нов bundle с име HelloWorldCommand (стъпки 1А – 1H от Упражнение 1), като изберете Generate an activator, a Java class that controls the plug-in’s life cycle
  3. Изпълнете стъпки от 6 до 9 от Упражнение 1
Публикувано в ModularJava. Постоянна връзка.